Aktuelt ift. Corona

Jeg følger til enhver tid anbefalinger fra norske helsemyndigheter. Folkehelseinstituttet anbefaler:

 • Avstand på er viktig, så jeg håndhilser dessverre ikke.
 • Hvis du liker å komme til timen tidlig, så ber jeg deg om å vente på grupperommet for å øke avstand til den som har hatt time før deg.
 • Håndhygiene er viktig, fint om du vasker hender med varmt vann og såpe før du kommer til time eller bruker håndsprit som står i venteværelse (både før og etter timen, gruppen eller kurset).
 • Pasienter som har symptomer på luftveissykdom skal ikke møte til time.
 • Det er 2 m avstand når det mulig (i terapirommet), men minst 1 m.
 • Pasienter som har vært på reise i røde områder eller som har hatt kontakt med smittet eller mistenkt smittede personer de siste to ukene, skal ikke møte til time.
 • Jeg tilbyr ikke vann, kaffe og te en stund framover.

Info ift. videoterapi:

 • Jeg tilbyr videoterapi.
 • Du vil få en link til pålogging på sms eller epost i god tid før avtale.
 • Logg på gjerne 10-15 min før avtalt time.
 • Du trenger å oppholde deg i et rom der du kan snakke uforstyrret og uten at noen i huset lytter til samtalen.
 • Du trenger en noenlunde stabil internettforbindelse og riktig teknisk utstyr (fungerende kamera og mikrofon på PC/mobil).
 • Hvis avtalen brytes, ringer jeg deg opp på telefon. Dersom det ikke er mulig å få tak i deg, så fint om du sier ifra om hvordan det går med deg så fort som mulig, i hvert fall i løpet av dagen.
 • Det er best å bruke et headset eller øretelefoner, både av hensyn til lydkvalitet, lydskjerming og personvern (da det er mindre sjanse for at samtalen kan overhøres utenfra).
 • Videoterapi har god støtte i forskning og det derfor ikke er grunn til å se på dette som et dårligere tilbud enn oppmøte-konsultasjoner (med mindre spesifikke hensyn tilsier det).