Om Inga Medne

Jeg er opprinnelig fra Riga, Latvia, men har bodd i Norge de siste 30 årene. Jeg ble utdannet cand.psychol. ved NTNU i 2003. Det var 3 retninger som stod sterkt der: familie terapi, kognitiv terapi og korttids psykodynamisk terapi.

Som psykolog har jeg jobbet ved en rusinstitusjon, forsknings og utviklingsenheten, allmennpsykiatrisk poliklinikk, BUP (barne og ungdomspsykiatri), avdeling for spiseforstyrrelser ved Modum Bad, samt hatt privatpraksis siden 2003.

Jeg er spesialist i psykoterapi, rus og avhengighet og er utdannet karakteranalytiker. Jeg tilpasser terapi til dine utfordringer og preferanser. Jeg jobber kognitivt, karakteranalytisk, traumerelatert (EMDR), bruker teknikker fra uttrykksterapi og selvmedfølelses orientert terapi. Jeg har i mange år også drevet med ulike typer meditasjon og yoga, noe jeg bruker aktivt i terapi. For å forstå bedre det bevisste og ubevisste sinnet har jeg også tatt 1 årig utdanning ved RBUP om hvordan integrere hypnose i behandlingen. Karakteranalyse er en form for relasjonell analyse som er opptatt av her og nå, kroppen, formen, dvs. hvordan vi sier ting (i motsetning til hva vi sier). God relasjon, varme og respekt er helt grunnleggende. En karakteranalyse har som mål å hjelpe deg til å akseptere ulike sider ved deg, endre uhensiktsmessige strategier og hjelpe deg til på veien til det livet som du ønsker deg. Jeg har også en utdanning som gruppeterapeut fra Institutt for gruppeanalyse.

Inga