Tilbud

Jeg har en avtalehjemmel fra Helse Sør Øst. Du trenger en henvisning fra en lege eller en psykolog for å gå i terapi hos meg eller delta i grupper og kurs.

Individualterapi: Jeg er en del av spesialisthelsetjenesten og tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser. Jeg har dessverre lang ventetid og har valgt å lukke venteliste nå. Har ledig plass på kurs og grupper. Ta kontakt dersom du tror at noe av det kan være aktuelt. Egenandel er fra 01.07.20 375 kr for 45 min før frikort, 563 for en utvidet time på litt over 60 min, gratis etter det.

I noen tilfeller tilbyr jeg oppfølging individuelt, for par eller familier uten henvisning. Pris er 1300 kr for 45 min, 1600 kr for for 60 min, 2200 kr for 90 min.

Grupper:

-Mindfullness og selvmedfølelse: kurset er for deg som ønsker å oppleve mer ro og få en bedre relasjon til deg selv. I løpet av kurset vil du lære deg grunnleggende teknikker innen mindfullness. En vennlig og ikke dømmende holdning er nøkkelen. Den indre dialogen og indre kritikeren vil også være temaer i gruppen, samt økt selvmedfølelse. Hver gang vil vi gjøre flere korte øvelser på 5 til 10 min og ha tid til samtale og spørsmål. Du trenger å øve 10 min hver dag for bedre utbytte av kurset. Mindfullness har vist seg å være effektiv ved angst, depresjon og andre psykiske lidelser. Jeg ønsker å ha en til to vurderingssamtaler før oppstart på kurset. Max antall deltagere er 10 stk. Onsdager 12.00-14.00. Ny oppstart september 2021.

-Selvhevdelse og selvfølelse: Denne gruppen er for deg som ønsker å bli bedre kjent med deg og dine behov. Vi skal utforske hva selvhevdelse er og hvordan du i større grad kan ivareta deg selv på en god måte. Det vil også være fokus på indre dialog som er støttende og hjelper deg mot det livet du ønsker. Vi skal jobbe med både tankesett og gjøre konkrete øvelser. Jeg har denne gruppen sammen med psyk.sykepleier Kjersti Hertzberg. Max antall deltagere er 10 stk. Onsdager Kl 09.00- 11.00. Ny oppstart september 2021.

-Psykodynamisk langtidsgruppe: denne gruppen er for deg som ønsker å bli bedre kjent med deg selv og bli tryggere i relasjoner. I en trygg og åpen atmosfære vil du over tid få mulighet til å se og jobbe med dine utfordringer.  Vi vokser opp i ulike typer grupper, og våre oppfatninger om verden og oss selv dannes i denne konteksten. Derfor er også grupper godt egnet for avlæring og videre utvikling. I denne langtidsgruppen vil du få mulighet til å få tilbakemeldinger og korrigerende erfaringer. Relasjon og til oss selv og omverden henger sammen, og psykiske lidelser medfører ofte noen uhensiktsmessige strategier. I denne gruppen kan du utforske nye strategier på en trygg måte. Max antall deltagere er 8 stk. Dette er en langtidsgruppe, så min anbefalt tid i gruppen er 1 år. Det forutsettes tre vurderingssamtaler før evt. oppstart i gruppe. Tirsdager kl 13.00 – 14.30.

Pris for grupper: Det er en egenandel på 375 kr for 90 min før frikortet, 563 kr for 120 min. Uten kostnad når du har frikort.

-Veiledning: Jeg tilbyr veiledning til psykologer og andre yrkesgrupper. Har mye erfaring med både individuell og gruppeveiledning. Noen ønsker veiledning som er rettet mot sak og faglige problemstillinger, mens andre ønsker å ha fokus på seg selv og videre utvikling. Ofte blir det en kombinasjon av disse to. Jeg tilbyr også karakteranalytisk veiledning hvor du får mulighet til å kjenne i din kropp hvordan samspill med andre virker inn. Det åpner nye muligheter for samhandling.

-Kurs og foredrag: Jeg holder kurs om ulike psykiske lidelser, endringsprosesser, søvn, stressmestring, mindfullness m.m. for psykologer, andre yrkesgrupper, ulike institusjoner, pasienter og pårørende. Jeg holder også et to dagers kurs om spesialistrolle for Norsk Psykologforening sammen med en kollega. Dette kurset omhandler lovverk, veiledning og videre fagutvikling.