Tilgjengelighet

Telefontid: mandag til torsdag kl 8.00 – 8.30. I perioder får jeg mange henvendelser, så jeg rekker dessverre ikke å ringe tilbake til alle. Hvis det er viktig, så kan du sende meg en sms eller en mail, så svarer jeg når jeg har mulighet.

Individuell oppfølging: Jeg har dessverre lang ventetid og i perioder er ventelisten min lukket. Akkurat nå er ventetiden ca 6 – 9 mnd. Ny oppstart av grupper  «Meditasjon og selvfølelse» og «Selvhevdelse og selvfølelse» i september 2022.

«Meditasjon og selvmedfølelse»: Temaer i gruppen er hvordan vi kan oppleve mer ro, få et varmere blikk på oss selv og få en bedre indre dialog. Vi skal gjøre pusteøvelser, prøve ut verktøy som hjelper mot uro, tankekjør og negative tanker. Vi er ikke tanker eller følelser, vi HAR tanker og følelser. Tanker er ikke sanne bare fordi tenker dem. Mange følelser gir også feilaktig informasjon. I denne gruppen jobber vi med å finne mer hensiktsmessige strategier og på denne måten bygger en bedre relasjon til oss selv. Gruppen er onsdager kl 12.00-14.00, følger skoleferier. Maks antall deltagere er  10 stk. Les mer under Tilbud. Ny oppstart september 2022.

«Selvhevdelse og selvfølelse»: Denne gruppen er for deg som ønsker å bli bedre kjent med deg og dine behov. Vi skal utforske hva sunn selvhevdelse er og hvordan du i større grad kan ivareta deg selv på en god måte: gi uttrykk for dine behov og øve på å sette grenser på en god måte m.m. Det vil også være fokus på indre dialog som er støttende og hjelper deg mot det livet du ønsker. Vi skal jobbe med både tankesett og gjøre konkrete øvelser. Max antall deltagere er  10 stk. Denne gruppen har jeg sammen med psyk.sykepleier Kjersti Hertzberg. Gruppen er onsdager kl 09.00-11.00. Les mer under Tilbud. Ny oppstart september 2022.

Psykodynamisk langtidsgruppe: gruppen møtes en gang i uken, tirsdager kl 13.30-15.00. Anbefalt tid å delta er min 1 år. Denne gruppen er for deg som ønsker å bli bedre kjent med deg selv og bli tryggere på i mellommenneskelige relasjoner. Gruppen er slow open, dvs. jeg tar inn nye medlemmer når det er ledige plasser. Les mer under Tilbud.