Tilgjengelighet

Telefontid: mandag til torsdag kl 8.00 – 8.30. I perioder får jeg mange henvendelser, så jeg rekker dessverre ikke å ringe tilbake til alle. Hvis det er viktig, så kan du sende meg en sms eller en mail, så svarer jeg når jeg har mulighet.

Individuell oppfølging: Jeg har dessverre lang ventetid og i perioder er ventelisten min lukket. Ny oppstart av grupper  «Mindfullness og selvmedfølelse» og «Selvhevdelse og selvfølelse» i september 2021.

«Mindfullness og selvmedfølelse»: Temaer i gruppen er hvordan vi kan oppleve mer ro, få bedre selvfølelse og mer positiv indre dialog. Du vil prøve ut verktøy som hjelper mot uro, tankekjør og negative tanker. Vi er ikke tankene våres, vi HAR tanker. Vi er heller ikke følelsene våre, vi HAR følelser. Det er mulig å bygge vennskap til deg selv, og du kan starte i dag. Gruppen er onsdager kl 12.00-14.00, følger skoleferier. Max antall deltagere er  10 stk. Les mer under Tilbud. Ny oppstart september 2021.

«Selvhevdelse og selvfølelse»: Denne gruppen er for deg som ønsker å bli bedre kjent med deg og dine behov. Vi skal utforske hva sunn selvhevdelse er og hvordan du i større grad kan ivareta deg selv på en god måte: gi uttrykk for dine behov og øve på å sette grenser på en god måte m.m. Det vil også være fokus på indre dialog som er støttende og hjelper deg mot det livet du ønsker. Vi skal jobbe med både tankesett og gjøre konkrete øvelser. Max antall deltagere er  10 stk. Jeg har denne gruppen sammen med psyk.sykepleier Kjersti Hertzberg. Gruppen er onsdager kl 09.00-11.00. Les mer under Tilbud. Ny oppstart september 2021.

Psykodynamisk langtidsgruppe: gruppen møtes en gang i uken, tirsdager kl 13.00-14.30. Anbefalt tid å delta er min 1 år. Denne gruppen er for deg som ønsker å bli bedre kjent med deg selv og bli tryggere på i mellommenneskelige relasjoner. Les mer under Tilbud.