Velkommen!

20180829_205347

Hver dag kommer nye muligheter. Min visjon er å hjelpe mennesker som står fast i noe, er i en vanskelig livssituasjon eller har mistet håpet på at ting kan bli bedre. Noen ganger er det nok å sortere, få litt støtte og nye perspektiv på ting. Andre ganger trenger vi å endre noe. Jeg er lidenskapelig opptatt av endringsprosesser slik at de jeg jobber med oppnår det livet de drømmer om. Jeg vet at det er mulig. Det vil imidlertid ta tid og krever en innsats fra deg. Du må være villig til å prøve ut nye ting, gå ut av komfortsonen din. Einstein sies å ha sagt følgende: «å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat er et tegn på galskap». Er du klar til endring? Ofte innebærer det å møte seg selv og vanskelige følelser. Psykisk smerte kan kjennes uutholdelig. Da trenger vi noen som er der med oss og følger et stykke på veien. Vi «bygger våre indre muskler» når vi rommer noe vi har unngått. Noen ganger er det krevende å skille mellom det vi trenger å akseptere og det vi kan gjøre noe med.

Psykiske lidelser handler ofte om en sårbarhet og en måte vi har lært å takle det på. Det som er viktig å forstå er at våre oppfatninger om oss selv og strategier utvikles med god grunn, de var nødvendige eller nyttige da de oppstod. De kan allikevel være utdatert nå og skape problemer. For å endre noe må du først se det, så akseptere, før du eventuelt endrer det… Det hjelper å ha et varmt blikk på seg selv. På en dårlig dag kan vi spørre oss: hvordan kan jeg gjøre denne dagen så god som mulig for meg? Vi mennesker gjør så godt vi kan. Hvem som har glede av at du behandler deg dårlig?

En god kollega sa til meg en gang: «Det er ikke så viktig hva du sier «nei» til, men hva du sier «ja» til». Hva sier du «ja» til i livet ditt? Jeg er opptatt av ressurser, drømmer og visjoner. Det er viktig at du vet hva et godt liv betyr for deg. Det er fort gjort å glemme det når du har det vanskelig, men essensielt hvis du skal oppnå det livet du ønsker. Vi mennesker kan sammenlignes med et tre. Vi trenger røtter som støtter og forankrer oss, tar opp vann og næring. Vi har en stamme som holder oss oppe, transporterer vann og næringsstoffer, beskytter oss. Vi har også grener som strekker seg til solen, de har blader, blomster og etter hvert bærer frukter. Her illustrert med bilde av Den gamle mesteren på veien Norefjell.

Når det gjelder endringsprosesser, så tar det tid. Jeg synes at historien om hullet fra «Den tibetanske boken om livet og døden» beskriver det fint:. Hvilken vei tar? La oss sammen finne en ny vei.

«Kapittel 1. Jeg vandrer nedover gaten. Der er det et hull i fortauet. Jeg faller nedi og føler meg hjelpeløs. Det tar kjempelang tid å klatre opp for å komme seg ut av hullet.

Kapittel 2. Jeg vandrer nedover den samme gaten, og denne gangen later jeg som at jeg ikke ser hullet. Jeg faller nedi igjen og forteller hele tiden meg selv at ”det ikke er min feil”. Det tar lang tid å komme seg opp og ut av hullet.

Kapittel 3. Jeg er i den samme gaten, der er det et dypt hull. Jeg ser det, faller nedi igjen, det er blitt en vane for meg – et mønster. Jeg vet hvor jeg er. Det er min feil, jeg kommer meg opp og ut.

Kapittel 4. Jeg er i den samme gaten. Jeg går rundt hullet. Jeg vet at det er der – og at jeg vil falle nedi det en dag.

Kapittel 5. Den neste morgenen velger jeg å gå ned en annen gate!»